HarperCollins

Vydavatelství HarperCollins

ÚVOD

Autoři

Elizabeth Powerová

Elizabeth Powerová

Elizabeth chtěla být po vzoru svého otce spisovatelkou od nejútlejšího dětství. Postupem času došla k tomu, že přepisování příběhu komiksového medvídka Ruperta do deníčku k tomuto cíli nevede… a na spisovatelství na pár let zanevřela! Ve čtrnácti se k tomuto snu vrátila a z čisté vody napsala román… Kde je mu asi konec?

Pak následovaly - z hlediska spisovatelské kariéry - další jalové roky, kdy sice studovala, vdala se a našla si místo, to ale bylo "všechno". A pak, to bylo krátce před jejími třicátými narozeninami, začala rekapitulovat a dospěla k tomu, že teď, vážně teď, je nejlepší čas začít. No a protože ji k tomu ponoukl i zaměstnavatel - tím, že ji zrovna v té době propustil -, přistoupila od myšlenky k činům. Následovalo pár neúspěšných pokusů a pak už přišel dopis z nakladatelství Mills & Boon, že její román chtějí vydat! Sen se stal skutečností.

Elizabeth žije v jihozápadní Anglii, kterou považuje za jeden z nejkrásnějších koutů světa, zejména když se prochází po pobřeží a drží za ruku manžela. Líbí se jí ale i leckde jinde, cestování miluje a všechna místa, která navštívila, se postupně objevují i v jejích knihách.


Zpět